Selecteer een pagina

TUNNELPROJECT 

De openbare ruimte van een stad is het gebied die stedelingen met elkaar delen, elkaar kunnen tegenkomen en waar zij zich wel of niet veilig alsook thuis voelen. De openbare ruimte is DE ruimte waar de stad leeft. 

De openbare ruimte heeft een ondersteunende rol met als doel om de stad allereerst fysiek te verbinden voor gebruik door mensen voor korte en lange afstanden. Maar heeft ook zeker een sociaal maatschappelijke functie om de stad de mogelijkheid te geven om in geleefd te worden, door plekken en verbindingen te hebben waar de stedelingen gebruik van willen maken en is de gemeenschappelijke ruimte waar bewoners, de locale bedrijven, gemeente en overheid elkaar het meest direct tegenkomt. Wanneer de openbare ruimte zich hoofdzakelijk richt op het optimaliseren van de fysieke verbindingen, dan zal dit een stad brengen waarin de winkels en attracties van zo’n hoge kwaliteit moeten zijn, dat deze mensen (leven) op straat brengt. De druk van concurrentie
is dan altijd op de loer, alsook de noodzaak om van bovenaf de ‘ideale stad’ te maken, waar het risico op een weinig divers en lokaal karakter schuilt, alsook de afhankelijkheid van een ideale aansturing van bovenaf.
Wanneer de stad de ruimte biedt om, naast de noodzakelijke behoeften (van-naar werk, winkels, hoog stedelijke attracties en activiteiten), ook het lokale verblijven en gebruiken aantrekkelijk te maken en aandacht aan te geven, met als doel om de stad aantrekkelijker te maken om in te leven voor de huidige en nieuwe stedelingen en niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.
Dan zal dat een boost geven aan de identiteit van de stad, alsook haar weerbaarder en daardoor sterker maken. De Houtveldtunnel in Zaandam is nu onderdeel van de openbare ruimte en heeft eenzijdig het doel om een fysieke verbinding voor het LANGZAME VERKEER te maken onder de snelle (trein- en auto)verkeers-as door. De verkeers-as die fysiek en sociaal Zaanstad in tweeën deelt.
De Westzanerdijkbuurt heeft gestreden voor het behoud van de Houtveldtunnel in het (van boven opgelegde) stedenbouwkundige plan van Inverdan. De buurt geeft aan dat zij (van onderaf) behoefte hebben aan deze fysieke verbinding, om niet afgesloten te worden van de stad. De Houtveldtunnel is momenteel een onaantrekkelijke fietstunnel, waar je zo snel mogelijk doorheen wilt, doordat deze een unheimisch karakter heeft. Het gebruik van de tunnel wordt daardoor beperkt tot een noodzakelijke behoefte. Terwijl deze tunnel de potentie heeft om de in tweeën gedeelde stad, plaatselijk op te heffen en te ‘LIJMEN’ voor het langzame lokale verkeer en gebruik. Waardoor stadsdelen de mogelijkheid krijgen om elkaar te kunnen VERSTERKEN en een verdere versnippering van de stad kan worden tegengegaan.

Afz. Geertje van der Klei ism Yukiko Nezu