Selecteer een pagina

ONDERZOEK VERDICHTING OOSTZIJDE

Zaanstad heeft zichzelf een grote woningbouwopgave gesteld: 15.000 tot 20.000 woningen bijbouwen tot 2040. De grote zorg van LAB.z is dat hierdoor alle aandacht gaat naar de grote projectontwikkelingen binnen en misschien wel zelfs buiten de stadsgrenzen in het groen. Ons onderzoek richt zich juist op kleinschalige verdichting om een aanzienlijk deel van de nieuwe woningen te realiseren. Juist omdat dit type verdichting een belangrijke bijdrage levert aan de versterking van het bestaande stedelijk weefsel, en dus de leefbaarheid van Zaanstad.

Meer info: Björn@stadslabz.nl en Robin@stadslabz.nl