Selecteer een pagina

de inrichting

Op 15 juli 2020 heeft het bestuur van de Westzanerdijkbuurt, met advisering van Groen Zaanstad en de Ambassadeurs Biodiversiteit Zaanstad een inrichtingsvoorstel bedacht voor groenadoptie op de betreffende locatie. Inmiddels is de groep betrokkenen groter geworden (en hopelijk blijft deze groeien). Met de groepsverandering zorgt dat logischerwijs ook voor nieuwe inbreng, mogelijkheden en dynamiek. Deze willen we zoveel mogelijk koesteren. Daarom zullen eerder bedachte inrichtingen door de tijd heen door groepsverandering, maar ook door nieuwe inzichten en mogelijkheden, kunnen veranderen. En als allemaal verhalen bundelen op deze locatie.

Voor het inrichten voor biodiversiteit is het belangrijk dat de diertjes onderaan de voedselketen het daar fijn vinden, die lokaal voorkomen. En dat is wanneer ze daar voedsel, beschutting en nestgelegenheid vinden. Een aantal partijen die kennis hebben hierin, adviseren ons hoe wij de locatie kunnen inrichten en onderhouden voor meer biodiversiteit. En dan is het kijken wat we nu kunnen oppakken, met de middelen en mogelijkheden die er zijn.

BIODIVERSITEIT

Een van de doelen van dit initiatief is meer biodiversiteit krijgen. Daarop willen we de plantenkeuze zo veel mogelijk afstemmen. Maar wat kies je dan? De toverwoorden blijken te zijn: inheems en wild. En planten die bijdragen aan voeding en/of nest- en/of schuilgelegenheid. Dit lukt ons tot nu toe niet altijd, maar daar willen we wel naartoe.

voeding

Voor de biodiversiteit die we op de locatie willen, is voeding voor de insecten essentieel. Van Ranzijn hebben we een kar bloemen gekregen, die nu al insecten trekt.  Daarnaast willen we in de maanden maart, april en mei verschillende bloemen gaan zaden. Wij hopen dat de gemeente dit jaar weer een potje heeft om goede zaden van te kopen.

nestgelegenheid

Wanneer we meer biodiversiteit willen, zullen we ook voor de dieren schuil en nestgelegenheid moeten zorgen. Daar zijn we mee bezig. We hebben nu drie3 verschillende type insektenhotels. Een vogelhuis en misschien ook binnenkort een vleermuishotel. Met de houtblokken op het terrein hopen we veel meer beestjes blij te maken.

beschutting

Wanneer we meer biodiversiteit willen, zullen we ook voor beschutting moeten zorgen. Daarvoor hebben we o.a. de takkenwal gemaakt en wat planten geplant waar ter zijner tijd vogeltjes kunnen schuilen. De al aanwezige bomen zorgen al voor enige beschutting. Ook voor mensen.

VERHALEN

Alle plekken zitten vol met verhalen. Heb jij ook een verhaal over deze plek? Wij delen die graag op deze website. 

de kerstbomen

Vanuit de Groene Cirkel zijn we benaderd of we wilde meedoen met thuisloze kerstbomen te adopteren. Een initiatief om kerstbomen met kluit ook echt een langer leven te geven. En dan gaat het in dit geval ook nog over een meerderheid aan kerstbomen die niet verkocht zijn. Iets noordelijker, langs de Provinciale weg, hebben zij toestemming gekregen om een grasveld met deze kerstbomen te planten. Een acht-tal van die groep thuislozen heeft een plek bij ons gekregen als experiment, namelijk: is een gewone kerstboom met kluit in staat te overleven? Met de overlevende vieren we volgend jaar daar kerst.  Jij bent dan natuurlijk ook welkom.

de kuilen

De gaten worden gegraven door een hele lieve hond, die Odin heet. De gemeente accepteert deze gaten. Wij hebben zelfs gehoord van de gemeente dat de kuilen in de zomer een mooi plekje zijn voor diverse graafwespen en zandbijen. Ten behoeve van de biodiversiteit zullen we een aantal van deze kuilen behouden. Hoe we het aantal gaten iets in balans kunnen houden, weten we nog niet.

Chantal

Chantal

Martijn

Martijn

Marianne

Marianne

Margot

Margot

Joop

Joop

Christiaan

Christiaan

Enzo

Enzo

Dolly

Dolly

IN SAMENWERKING MET

Bewoners Westzanerdijkbuurt

Bewoners Westzanerdijkbuurt

Bewoners Westerwatering

Bewoners Westerwatering

Belangenvereniging Westzanerdijk e.o.

Belangenvereniging Westzanerdijk e.o.

NBV

NBV

Gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad

Wijkboerderij de Veldmuis

Wijkboerderij de Veldmuis

Biologische Boerderij Rutte

Biologische Boerderij Rutte

Stichting Groener Zaanstad

Stichting Groener Zaanstad

GROENzaans

GROENzaans

Stichting de Heemtuin

Stichting de Heemtuin

OOK MEEDOEN?

Laat het ons weten. Dat kan o.a. door een mail te sturen naar hallo@stadslabz.nl  of bij een ander uit deze groep dit aan te geven. Wij gaan er vanuit dat iedereen eigen kwaliteiten heeft. Binnen een samenleving zou iedereen haar/zijn plek moeten kunnen vinden die bij haar/hem past. Dus ook op deze locatie, op micro niveau.