Selecteer een pagina

BOMENPROJECT

 

Is het mogelijk om, met hulp van planten, de luchtvervuiling veroorzaakt door verkeer, op te lossen?

Een vraag die wij, als bewoners van Zaanstad, willen gaan onderzoeken, met de Provinciale weg als onderzoeksgebied en de luchtvervuiling door verkeer als bron. Ons doel met dit project is om de Provinciale weg gezonder te maken en onderweg zoveel informatie, kennis en netwerk te verzamelen en te delen, dat deze ook gebruikt kan worden voor andere locaties en door andere mensen.
Wij starten met dit bottom-up experiment en hopen onderweg mensen te ontmoeten die het leuk vinden om met ons dit initiatief verder uit te breiden, te delen en te verdiepen. Onze droom is om samen met jullie een nieuwe vorm voor participatie te vinden waarbij we de behoeften van bewoners en bedrijven om kunnen zetten, met hulp van de Gemeente, naar een werkmethode die ons verschillende handvatten en toereikende inzichten geeft zodat we met z’n allen de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Doe je ook mee?

Afz. Geertje van der Klei en Olivier Rijcken

FASE 1

Inzicht krijgen en delen van de huidige luchtvervuiling door verkeer ter plaatste van de Provinciale weg.
Inzicht krijgen en delen van de kennis in wat de huidige planten bijdragen in verlagen van luchtvervuiling.
Inzicht krijgen en delen van kennis in welke planten lokaal ook kunnen leven en kunnen bijdragen aan verlagen van luchtvervuiling.

Een kaart maken waarop visueel gemaakt wordt hoeveel en welke planten nodig zijn ter plaatste van de Provinciale weg om luchtvervuiling te verlagen tot een “goed” niveau volgens Europese uitgangspunten.

FASE 2

Afhankelijk van de uitkomsten van de eerste fase, zou het fantastisch zijn om met jullie een fase 2, de uitvoerende fase, in te gaan. Een fase waarin we met jullie hulp meer bomen en planten ter plaatse van de Provinciale weg krijgen/planten.

JE KAN HELPEN DOOR 

> tippen van voorbeelden van bestaande projecten.
> tippen van voorbeelden van onderzoeken die zich bezighouden met luchtvervuiling door verkeer.
> naslagwerk optionele informatiebronnen