Selecteer een pagina

BEELD VAN DE ROSMOLENWIJK

Waarom
In de Rosmolenwijk gebeurt veel en zijn inwoners en andere betrokkenen met elkaar in contact de wijk te verbeteren. Dit is het juiste moment om deze initiatieven en de digitale community en fysieke locatie in de Peperstraat meer bekendheid, zichtbaarheid en draagvlak te geven en inwoners hier actief deelgenoot van te maken. Een gemeenschappelijk community-art project verbindt en biedt iets waar de inwoners samen trots op kunnen zijn. Hiermee zal de sociale cohesie een positieve impuls krijgen en zal het eigenaarschap van de wijk onder de inwoners vergroot worden. Daarnaast biedt het project de mogelijkheid om zichtbaarheid en ruchtbaarheid te geven aan de positieve activiteiten en ontwikkelingen in de wijk, middels de presentatie van het project in de wijk zelf en door verslaglegging in de media, waardoor de wijk een positieve impuls krijgt. Tot slot zal er ook een groter draagvlak kunnen ontstaan voor nieuwe initiatieven in de wijk.

Wat
Met het project ‘Beeld van de Rosmolenwijk’ gaan we met inwoners, scholen, ouderen, instellingen, kunstenaars en bedrijven wensen en goede initiatieven voor een aantrekkelijkere wijk middels community-art omzetten in beeldende kunst. Gedurende 2 1⁄2 maand doen inwoners mee met workshops en werken samen aan kunstobjecten die de wensen en ideeën vertalen in een beeld. De opdracht aan de inwoners en deelnemers van de workshops is na te denken over de kracht van hun wijk en nodigt hen uit er samen over te praten. Het gezamenlijk bezig zijn met dit thema zorgt voor gedeelde interesse en zal bijdrage aan de groei van betrokkenheid en eigenaarschap van de ontwikkelingen van de wijk. De resultaten van de workshops resulteren in concrete kunstobjecten.
Deze kunstobjecten worden gefotografeerd en vergezeld van een korte begeleidende tekst (bijvoorbeeld een verhaal, lied of gedicht) geëxposeerd in de openbare ruimte (en in de ruimte van LAB.z), hiermee laten we aan inwoners en bezoekers zien wat er in de wijk gebeurt en wat de wensen zijn. Het project wordt afgesloten met een feestelijke presentatie. Voor de deelnemers is er dan een boekje van het project waarin de foto’s met bijbehorende tekst gebundeld zijn. We zullen vanaf het begin de media uitnodigen het project te volgen en er verslag van te doen.

Voor dit Community-art project in de Rosmolenwijk zal met een groep betrokkenen (inclusief de scholen) gezamenlijk gekozen moeten worden voor één uitingsvorm.
Te denken valt aan:
– Miniatuurinstallaties Street-Art in de openbare ruimte
– ‘Pimpen’ van een object, gebouw of stuk openbare ruimte
– Ervaringstheater

De miniatuur installaties bestaan uit miniatuurpoppetjes en miniatuuritems die in de openbare ruimte geplaatst worden op een dusdanige wijze dat het een verhaal vertelt.
Bij het ‘Pimpen’ van een object in de openbare ruimte valt te denken aan het verfraaien van de prullenbakken of het versieren van een boom, of het toevoegen van een bank rondom de boom, beschilderen van een kale witte muur, straat of stoeptegels etc.
Bij ervaringstheater gaat het erom kleine groepjes mensen of individuen uit te nodigen voor een ervaring. Dit kan op de dag van de opening in openbare gebouwen, leegstaande gebouwen maar ook bij de mensen thuis plaats vinden. (bijvoorbeeld; bij een huis dat meedoet opent een jongen van 8 en neemt je mee naar de keuken en maakt een boterham met pindakaas voor je klaar, want hij wil graag delen en houdt zo van boterhammen met pindakaas. Of een groepje mag ergens naar binnen en zodra iedereen zit en wat te drinken heeft pakt een man zijn viool en speelt een stuk etc).

Afz. Anouk Reuder